przeglądy nagrzewnic olejowych

przeglądy nagrzewnic olejowych

Stosuje się systemy obejmujące jedno mieszkanie

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednyDodane: 19-04-2019 19:18

Powrót do pełnej wersji: przeglądy nagrzewnic olejowych