Co robią geodeci przy budowie domu? O usługach geodezyjnych

aju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych. Siedziba GUGiK znajd

Co robią geodeci przy budowie domu? O usługach geodezyjnych geodezja legnica

Czym jest GUGiK? Wikipedia wyjaśnia

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) ? urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.

Siedziba GUGiK znajd